mandrivnik: (вовк)
[personal profile] mandrivnik
День 6
Нажаль з технічних причин не вдалося написати звіт у відповідний день, а саме через те, що пальці На руках не слухалися, а на ногах скоцюрбилися, та почнемо все по порядку. День почався як завжди з церемоніального заклеювання камер саабом,та в цей день не він був героєм дня, а Алекс котрого робота знайшла через телефон навіть на висоті в 2300 м. І він хекаючи і карабкаючись на гору пояснював підлеглому, як настроювати обладнання. Знову відступив від теми. Ранок у нас знову почався доволі нерано,бо було хмарно, та і в попередній день всі доволі непогано стоптали ноги. В цей день було заплановано сходження на озеро Корулді,Котре чогось замість заявлених 2100 і < ну десь кілометрів з 7> магічним чином опинилося на висоті в 2749 метрів, що збільшило загальний кілометраж за день до 24км. А шагомір взагалі показував космічні цифри в десятках тисяч. В цей день гору Ушба не було видно,через хмари. На верху падав сніг. Температура повітря на озерах 14 градусів С. І це все прикривало нечасими дощами. Отже йдемо ми йдемо, а за деревом дерево....а за схилом схил... І думається, а може кляте озеро вигадка, аби заманити довірливих туристів подалі в гори, а може написати додому прощальну смс? Та нарешті після ндцятого схилу ми нарешті вийшли до злощасноі зеленоі калюжі, котра була майже в зоні снігу. При цьому температура спустилася до осінньозимовоі. Двоє доброводьців на собі спробували теплоту води в озер, шокувавши своі організми і двох європейських туристів. Потім ми швиденько знищили хачапурі, що підривали мій моральний дух протягом всього підйому лише одним запахом. Швиденько пофотографувалися на фоні прапору і рушили вниз знімаючи по дорозі гірські квіти. Маю відмітити,що нам таки пощастило, бо хоч дощ і періщив періодично під час підйому, і всіх задовбало стягувати і натягати дощовики,але в другій фазі походу було доволі сонячно, що дозволило зробити гарні фото.Здавалося б на цьому і казочці кінець, а хто слухав молодець, але дорогою вниз у декого з нас сталося потьмарення і на одному з відрізків ми знайшли собі пригод на пяту точку звернувши не на ту тропу,котра через деякий час зникла зовсім лишивши нас на однині з хащами. Діти слухайтесь батьків і не робіть такого :-) Спускаючись диким лісом більшою частиною на всім відомій пятій точці лише Алекс не втрачав оптимізму і бачив міфічну тропу, він навіть знайшов слід, щоправда один:-) Нащастя тропа якимось невідомим чином зявилась хвилин через сорок пробирання хащами і все закінчилось добре, бо ми вже почали рахувати скільки нам лишилось сонячних годин і як ночуватимемо в лісі . В центрі ми зустрілися з основною частиною групм чий спуск був банальним і передбачуваним :-) ввечері до напівмертвого колективу завітали німецькі туристи. Було трохи випито, буржуям показали наші суворі Баули. Баул веломандрівка шокував інтелігентішок своіми расовими розмірами. Потім іли кавун, пили пиво,чачу, мінеральну воду з джерела, лазили через паркан, спілкувалися і врешті решт випхавши німців повирубалися спати.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

mandrivnik: (Default)
Maximus Cunctator

June 2017

S M T W T F S
    123
45678910
1112 1314151617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 04:58 pm
Powered by Dreamwidth Studios