mandrivnik: (вовк)
[personal profile] mandrivnik
День 7
Трохи інформаціі від кепа Сааба
Местіа-Ушгулі.
Виіізд рано вранці, о 13:35. За 2 км від Местіа дорога закінчилася, почалася непривична дорога для Грузііі. Грунт в премішку з камнем та граієм. Перший перевал - Загар, висота по карті 1923 м, а насправді 1956 м. Далі спуск до 1455 м і на дистанцііі 24 км до Ушгулі набір висоти до 2055 м. По участу Местіа-Ушгулі 8 мостів.

Іншими словами якщо вчора всі були трішки мертві, то сьогодні протягом 45 кілометрів набравши два рази по дві тисячі на велосипедах з баулами мертвості додалося вдвічі:-) ну і не забуваємо про дощик який перетворив грунтову дорогу в гуано по якому повзеш з передачею 1 1:-) Сьогодні зустріли вже в кінці подорожі двох австралійських велотуристів і двох швейцарських.Австралійці ідуть з Турціі до Китаю.. В Ушгулі ввечері на вулиці холодно і вогко, що соплі у носі і ті замерзають:-) Собаки тут здоровезні, місцеві жителі напідпитку, і в кожному дворі по вежі. На цьому все піду штурхну Коса шоб не хропів :-)

ень 8.
Переізд з Ушгулі у напряму Лентехі. Середня швидкість 14 км макс. 57 км. Максимальна висота на перевалі 2602 м. Температура на перевалі 12 градусів. Спустилися до висоти 716 після перевалу. Загальна дистанція 80 км.
Перевал був ад і пекло в одному, через різкимй пійдом, грунти, броди, ще бо жандарм сааб розбудив о шостій ранку, а ще тому що вночі через стіну відбувалась якась грузинська драма з плачем сльозами і весь час хтось звав якогось Гогі, певно відомий персонаж в обмежених кругах. До перевалу ми виіхали десь в обід і кожний метр кріпатура давала про себе знати. Зустріли австралійських, австрійських,хорватських, киівських і навіть аргентинських туристів. Всю другу половину дня був спуск, що було б круто і офігенно, аби не ціла купа проколів і калюжі. Та незважаючи на те, що грязюка обліпила з ніг до голови,постійний спуск після семи днів підйому з висоти 2600 це щось неймовірне і незабутнє.
Наразі стали за два км від Лентехі, відмили говна з веліків і себе, поіли, прикрутили назад ноги і намагаємося доповзти до намету.
Ps сьогодні тім-том відбився від групи, його затягнули на якусь місцеву пьянку, пригостили вином і явствами, нащастя він не піддався спокусі остаточно, а може вирішив, що має недостатню кваліфікацію в алкоспринті і повернувся до нас істи мівіну ...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

mandrivnik: (Default)
Maximus Cunctator

June 2017

S M T W T F S
    123
45678910
1112 1314151617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 04:59 pm
Powered by Dreamwidth Studios