Далі

Aug. 11th, 2013 11:44 am
mandrivnik: (вовк)
[personal profile] mandrivnik
Тім том :
як Одисей закинув якір в Ітаці, так ми залипли в Батумі. Райське місце, я вам скажу.. бескінечний пляж, практично безлюдний, пальми, ніяких заборів і платних шезлонгів, прикольні скульптури і найголовніше - велодоріжка вздовж всього берега!

Saab :Хачапури хачу.

Пока інші травляться в макі, я горю, все тіло пече.

Отже день 9
Это был день моей мечты со спусками моей мечты коих over 9000!!!!!! Після Лентехі були постійні спуски, і нарешті зявився асфальт, тобто нормальна європейського класу дорога що дозволяла розвивати нормальну швидкість, моя максимальна в цей день була 73 км. І це з баулом. За день ми подолали приблизно 80 км. І все було б нічого, але вкінці нас чекав останній сюрприз тобто підйом на якому % 6 %8 %10, %12 буквально слідували один за одним, і до того ж почалася така нормальна спека без жодного вітерця. Отак піднімаєшся собі і думаєш ну ось же ж він останній ривочок, а там значочок %10 , і ось знову ну наче ж все, а там %13. Коротше якось доповзли до кінця цієі Валгалли і знову почалися спуски. За даними нашоі розвідки, Ми взяли язика в одному з селищ, попереду мала бути печера <Прометей>. І дійсно на одному з поворотів ми таки побачили завітний знак. Коли ж через два км. Доіхали до мріі спелеолога, то виявилося, що там вихідний і це в понеділок. Штабом було прийнято соломонове рішення стати табором біля самоі печери і не зрушити з місця поки не побачимо ту головешку, що ніс людям непокірний бог. Це був лише початок нашого падіння, коли ми деградували до ночівлі на газонах і смітниках, але про це в наступних серіях.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

mandrivnik: (Default)
Maximus Cunctator

June 2017

S M T W T F S
    123
45678910
1112 1314151617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 04:59 pm
Powered by Dreamwidth Studios