mandrivnik: (вовк)
[personal profile] mandrivnik
День10
Печера Прометея.
Місцевий житель, котрий вказав мені на неі дорогу і дійсно мав рацію, бо це підземне місто справді вражає. Розмір і оформлення перевершує все бачене мною в криму, це і розмір. Залів, ічудове освітлення і відома класична музика. В кінці печери 300 м.річка поякіц плаває човник. Вийшовши з прохолодноі печери в палючу спеку дня ми з великою неохотою поіхали далі до наступноі не менш відомоі печери під Кутаісі, біля села Самтредіа. Там ми мали побачити рештки динозаврів. Оскільки комплекс, а це саме комплекс з оглядового майданчику, печери і ще деяких туристичних принад знову ж таки находився на вершині гори, то була велика ймовірність, що хтось би побачив наші рештки на підйомі. Та якою ж неймовірно Бурхли вою була наша радість, коли випхавши наши бренні тіла нарешті нагору ми дізнались, що за дивним співпадінням обставим саме сьогодні вівторок, і саме сьогодні визідний. Згадавши клятих рептилій, котрі надумали врізати дуба так високо, ми вже думали спускатись вниз, та хлопці проявили впертість і оскільки моі перемовини з охоронцем. Не дали жодной результату, просто обійшли лісом його будку і принаймні потрапили на оглядовий майданчик. Він зроблений повністю зі скла і нависає над прірвою, та з нього видно Кутаісі і Парламент Грузіі, що схожий на космопорт. Дивлячись вниз з висоти зекономлених 6 ларі за вхід я з гордістю згадав, коли саме в заплакав єврей :-)
Отже після часткового провалу плану відвідин другоі печери ми подалися в Кутаісі, де на нас чекала чудова несподіванка.виявляється в цей день потягу на батумі вже не буде. А буде він лише наступного ранку. Постала дилема між 160 км своім ходом до моря, або потягом в ранці. І звісно ми вибрали.. Третій варіант, провели перемовини з водієм того самого форда транзіта, котрих в Грузіі тищі.. І домовились, що він відвезе нас наступного ранку, а ми тим часом стали табором за 10 км на околицях Кутаісі біля старовинного православного монастиря. Звісно він був відвіданий, афото зроблені і будуть засвічені пізніше. Про те ж, як ми зустріли місцевого жителя Автанділа, з котрим було винищено 10 і куплено ще 12 літрів вина, а також бринзи, молока і хліба наступного разу.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

mandrivnik: (Default)
Maximus Cunctator

June 2017

S M T W T F S
    123
45678910
1112 1314151617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 05:00 pm
Powered by Dreamwidth Studios