mandrivnik: (вовк)
[personal profile] mandrivnik
Повернулися з Турціі, після ночі на безлюдному трикілометровому пляжі з набережною забігли в ту саму кафешку в Батумі і Сааб впевнено і нестримно поглинає місцеві страви
Сьогодні вночі зупинилися поруч французьких мандрівників на лігераді, котрі прямують в сторону Індіі, та про це докладніше трішки потім.

День 11
Батумі круче Маямі
Маленький екскурс в попередній день, коли ми прокотилися вулицями Кутаісі, де побачили чудові велодоріжки, театр, а також місцевого жителя на електровелосипеді Giant, котрий вказав нам дорогу до вокзалу з памятником царю Давиду Будівельнику.Після цього ми зупинилися за містом біля гірського монастиря зведеного тим самим Давидом Будівельником і де його мощі наразі спочивають. Взагалі монастир був центром освіти і культури в ранніх сторіччях,тут була і академія і бібліотека,та і взагалі святі отці мали дуже гарних вид з гори на місто і гірських хребет. Про все це dron, Kassandra, gremlin дізнались пройшовши під три км вгору від табору. В цей самий час інша частина коллективу налагоджувала стосутнки,так би мовити печінкою з місцевим жителем Автанділом і його сімєю. Проявивши стійкість і національну свідомість, та знищивши н-ну кількість літрів вина за процвітання обох народів перемовці досягли певних результатів і вранці нам доставили ще 12 літрів, молоко,хліб і сир. Слава відомій гостинності грузинів. Льоня навіть майже одружився.


Потім неочікувано наступив день 11. Прокинувшись майже до сходу сонця ми зібрали наші речі, погрузили велосипеди на дах маршрутки, бренньіе неопохмеленньіе тела в маршрутку і рушили до Батумі. За декілька годин ми вигрузились в Грузинській перлині у моря. Але ніщо не могло мене підготувати до побаченого. По-перше 12 кілометрова велодоріжка через всю набережну, по-друге купа цікавих речей котрі можна подивитись, це і паркова зона і музикальні фонтани, і дельфінарій і чортове колесо, декілька висотних будівель, численні велопрокати та купа скульптур. За словами місцевих жителів будівництво йде років десять і багато чогт ще в процесі, та і те що є вже чимало. Побудований величезний Шератон готель і ще декілька. Єдине що у нас не склалося з кемпінгом, тому ночували прямо в парку біля моря, цікавий хоч і незвичний досвід, трішки почувалися бродягами, але було классно. Ще знадаю музичний фонтан з тривимірним зображенням. Це було вражаюче дійство. Наразі все, бо сідає батарея.... Далі буде..
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

mandrivnik: (Default)
Maximus Cunctator

June 2017

S M T W T F S
    123
45678910
1112 1314151617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 04:59 pm
Powered by Dreamwidth Studios